استخدام در رشت به رنگ کار ماهر چوب آشنا به رنگ پلی اورتان در رشت نیازمندیم
حقوق بصورت ماهانه یا اجرتی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نقاش ماهر

شرایط استخدام:

1.آشنا به رنگ پلی اورتان
2.سابقه کاری

تماس:09907379351