استخدام در رشت شرکت معتبر دارویی جهت معرفی محصولات خود به پزشکان جهت استان گیلان نیازمند است
۰۲۱۲۲۳۶۵۰۹۰
تماس در زمان اداری
۰۹۱۲۸۵۹۷۷۱۵
۰۹۳۵۱۳۱۷۹۷۱
تلگرام

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نماینده علمی

شرایط استخدام:

1.فن بیان قوی
2.روابط مومی بالا
3.مهارت در جذب مشتری

تماس:mosiclash14171@gmail.com ۰۹۳۵۱۳۱۷۹۷۱