استخدام در رشت در صورتی که مایلید یک شغل موقتی در زمان های دلخواه خودتان با درآمد عالی داشته باشید با ما تماس بگیرید-کار در زمینه ی جمع آوری کارت ویزیت فروشگاه های کامپیوتری در شهر واستان خودتان می باشد که بابت هر کارت ویزیت مبلغی به شما پرداخت می شود برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید -رسولی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نماینده

شرایط استخدام:

1.نظم در کار 

2.فعال و کاری

 

 

تماس:۰۲۱۶۶۵۶۳۰۰۶