استخدام در رشت به یک نیروی آقا جهت کار در انبار و فروشگاه نیازمندیم
آدرس: رشت، خ سعدی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی آقا

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.مهارت در کار

تماس:09117575954