استخدام در رشت به یک نفر باتجربه و مجرب در امور تعمیرات لوازم صوتی و تصویری در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی تعمیراتی

شرایط استخدام:

1.آشنا به تعمیرات لوازم صوتی و تصویری
2.ماهر و باتجربه

تماس:09112345759