استخدام در رشت به یک خانم مجرد جهت همکاری در سوپر مارکت واقع در رشت، خ معلم نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی مناسب
2.بیان مناسب

تماس:09113325869