استخدام در رشت به یک فروشنده خانم با تجربه در امر نانوایی برای شیفت صبح از ساعت ۷ الی ۱۴:۳۰ در رشت نیازمندیم.

حقوق ۴۵۰۰۰۰ تومان با بیمه

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی نانوایی

شرایط استخدام:

1.خانم
2.جوان و فعال

تماس:09395366774