استخدام در رشت به یک خانوم جهت کار در منزل جهت پخت و پز، نظافت و کمک به انجام تکالیف کودک ابتدایى با حجم کار مناسب از ساعات ١٠ صبح تا ٨ البته ساعت رو میشه تغییر داد، ترجیحاً سواد نهم یا بیشتر نیازمند هستیم، محدوده گلسار رشت، حقوق ٦٠٠ تا ٧٠٠

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر منزل

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.بدون حاشیه

تماس:۰۹۱۲۰۱۲۶۷۲۶