استخدام در رشت به یک نفر کارگر خانم آشنا به کار ساندویچی نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.آشنا به کار
2.ترجیحا با سابقه کاری مرتبط

تماس:۰۹۱۲۷۶۵۹۳۹۰