استخدام در رشت به یک نیروی جوان خانم برای کار خدماتی در منزل واقع در گلسار رشت از صبح تا غروب ( ۹ تا ۶ عصر با حقوق ۷۰۰ هزار تومان) نیازمندیم
تلفن تماس: ۰۹۱۱۸۳۳۴۱۰۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خدماتی

شرایط استخدام:

1.خانم
2.فعال
3.بدن حاشیه

تماس: ۰۹۱۱۸۳۳۴۱۰۰