استخدام در رشت نیروی خدماتی آقا (جوان)
ساعت کار ۹ تا ۱۶
حقوق ۴۰۰۰۰۰
مراجعه فقط حضوری
آدرس: منظریه روبروی بانک ایران زمین رستوران فیش اند چیپس

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خدماتی آقا

شریط استخدام:

1.آقا
2.نظم در کار

تماس: ۰۹۳۰۲۸۵۴۸۰۵