استخدام در رشت به دو نفر خانم جهت امورات داخلی – دفتری بصورت نیمه وقت ۹ صبح تا ۲ بعدازظهر نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل خانم

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی مناسب
2.سابقه کاری مرتبط
3.نظم در کار