استخدام در رشت به تعدادی نیروی دفتری خانم در دو شیفت صبح و بعد از ظهر با مزایای عالی در رشت نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی دفتری

شرایط استخدام:

1.خانم
2.سابقه کاری مرتبط

تماس:09113471764