استخدام در رشت یک فروشگاه برای تکمیل کادر خود به ۴ نفرفروشنده خانم و ۱ نفر کارگر ساده آقا با ساعت کاری یک روز در میان نیازدارد.
مدرک تحصیلی دیپلم ترجیحا ریاضی یا تجربی، سن ۱۹-۲۵ ، ساکن رشت

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده
کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.مهارت در جذب مشتری
3.بیان مناسب

تماس:09111381251