استخدام در رشت برای یک فروشگاه معتبر؛

از یک نفر آقا/خانم جهت فروشندگی، دارای روابط اجتماعی بالا و فن بیان مناسب،
و یک نفر صندوقدار خانم،

هر دو حرفه با حقوق مناسب و بیمه، دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده
صندوق دار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.بیان و برخورد مناسب

تماس:09113472964