استخدام در رشت یک فروشگاه برای تکمیل کادر خود به ۴ نفرفروشنده خانم و ۱ نفر کارگر ساده آقا با ساعت کاری یک روز در میان نیازدارد.
مدرک تحصیلی دیپلم ترجیحا ریاضی یا تجربی، سن ۱۹-۲۵ ، ساکن رشت

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی فروش
کارگر ساده آقا

شرایط استخدام:

1.خانم و آقا
2.مهارت کافی در کار

تماس:09111381251