استخدام در رشت یک فروشگاه برای تکمیل کادر خود به 4 نفرفروشنده خانم و 1 نفر کارگر ساده آقا با ساعت کاری یک روز در میان نیازدارد.
مدرک تحصیلی دیپلم ترجيحا ریاضی یا تجربي، سن 19-25 ، ساکن رشت

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی فروش
کارگر ساده آقا

شرایط استخدام:

1.خانم و آقا
2.مهارت کافی در کار

تماس:09111381251