استخدام در رشت به چند نیروی آقای فنی جهت فعالیت در واحد نصب درب اتوماتیک شیشه ای نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی فنی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید

2.مهارت در کار