استخدام در رشت به یک تزریق کار پلاستیک با تجربه حداقل ۱۰ سال و ضامن معتبر نیازمندیم
آشنا با دستگاه پولاد پویش

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

تزریق کار پلاستیک

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری حداقل 10 سال
2.مجرب و حرفه ای