استخدام در رشت به یک منشی خانم جهت دفتر داری در شرکت خصوصی واقع در اداره برق کیاشهر نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

دفتردار

شرایط استخدام:

1.باسابقه کار
2.روابط عمومی مناسب

تماس: ۰۹۱۱۹۳۴۹۲۱۲