استخدام در رشت به یک فروشنده ( ترجیحا آقا و مجرد) جهت کار در بوتیک واقع در رشت بصورت تمام وقت نیازمندیم

 

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.آقا
2.سابقه کار فروش
3.بیان مناسب

تماس:01333235246 - 09113332062