استخدام در رشت به یک فروشنده خانم با ظاهری آراسته برای همکاری در بوتیک واقع در لاهیجان نیازمندیم.

ساعت کار :
صبح : ١٠ الی ١٣:٣٠
عصر: ١۶ الی ٢١:٣٠

حقوق ماهیانه :
دوشیفت: ٣۵٠٠٠٠ تومان
فقط شیفت عصر: ٢۵٠٠٠٠ تومان

ساعات تماس: صبح ١٠-١/۵ – عصر ۵-٨

 

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.داشتن ارتباط عمومی بالا
2. آشنایی با کار فروشندگی

تماس:٠٩١١٢٤٠٧١٧٧ - ٠١٣٤٢٢٤٠٩١٧