استخدام در رشت به یک فروشنده خانم با ظاهری آراسته برای همکاری در بوتیک واقع در لاهیجان نیازمندیم.

ساعت کار :
صبح : ١٠ الی ١٣:٣٠
عصر: ١٦ الی ٢١:٣٠

حقوق ماهیانه :
دوشیفت: ٣٥٠٠٠٠ تومان
فقط شیفت عصر: ٢٥٠٠٠٠ تومان

ساعات تماس: صبح ١٠-١/٥ – عصر ٥-٨

 

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.داشتن ارتباط عمومی بالا
2. آشنایی با کار فروشندگی

تماس:٠٩١١٢٤٠٧١٧٧ - ٠١٣٤٢٢٤٠٩١٧