استخدام در رشت به یک خانم در کارگاه تولیدی در استقامت دوم نیازمندیم با حقوق ماهیانه ۳۰۰۰۰۰تومن با ساعت کار۸/۵تا۱بعداظهر ۲/۵تا۷ممنون.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیرو در تولیدی

شرایط استخدام:

1.توانایی کار در دو شیفت
2.سابقه کاری

تماس: ۰۹۱۱۳۳۶۸۰۴۷