استخدام در رشت دعوت به کار آقا و خانم جهت وصول مطالبات در انزلی نیازمندیم
کارمند، کارشناس، حقوقدان، وکیل
پرداخت دستمزد و اجرت ۱۵ درصد از هر پرونده شورای حل اختلاف

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس حقوقی

شرایط استخدام:

1.مهارت و تجربه کافی در کار

تماس:09113834876