استخدام در رشت رستوران شورکولی جهت تکمیل پرسنل خود به نیروهای زیر نیاز دارد
ساعت کار: صبح 10 تا 6 عصر
یا
عصر: 6 تا 1شب
شماره تماس: 09113355933

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

1-کباب پز آقا یا خانم
2-کمک آشپز خانم
3-سالن دار آقا
4-ظرفشور خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.مهارت در کار

تماس: ۰۹۱۱۳۳۵۵۹۳۳