استخدام در رشت به تعدادی آشپز آقا برای کار در رستوران واقع در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آشپز ماهر

شرایط استخدام:

1.آقا
2.سابقه کاری مفید
3.مجرب و ماهر

تماس:09116126110 - 09116549875