استخدام در رشت به یک نفر نیروی خدماتی آقا و جوان جهت کار در رستوران نیازمندیم.
ساعت کار ۹ تا ۱۶
حقوق ماهی ۴۰۰ هزار تومان
محل کار: رشت، منظریه
ساعت تماس ۹ تا ۱۵

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.برخورد مناسب 

تماس:09302854805