استخدام در رشت به یک نفر منشی خانم جهت همکاری در رستوران واقع در گلسار در شیفت عصر نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری 
2.روابط عمومی و بیان مناسب

تماس:09213384714 - 01333754807