استخدام در رشت اجاره میز ناخن به یک خانم ناخنکار حرفه ای با مشتری
و اجاره صندلی به یک خانم آرایشگر حرفه ای با مشتری
در محدوده ابتدای منظریه رشت
فقط تماس ها پاسخ داده میشود

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ناخن کار حرفه ای
آرایشگر حرفه ای

شرایط استخدام:

1.مجرب 
2.سابقه کاری مفید

تماس:09357511655