استخدام در رشت به یک نفر جهت همکاری در سالن زیبایی کیمیا واقع در میدان معلم نیازمندیم .

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.جوان
2.فعل و باانگیزه

تماس:09113327693 - 09111384103