استخدام در رشت یک رستوران فست فود به رده‌های شغلی زیر نیازمند است:
ساعت کار کمک آشپز صبح تا آخر شب
نیروی خدماتی برای دو شیفت ۹ تا ۱۶ یا ۱۸ تا ۱
سالن دار دو شیفت ۹ تا ۱۶ یا ۱۸ تا ۱

محل کار: منظریه روبروی بانک ایران زمین رستوران فیش اند چیپس

مراجعه فقط به صورت حضوری
ساعت مراجعه ۱۲ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

۱- کمک آشپز (آقا)
۲- نیروی خدماتی (آقا)
۳- سالن دار (خانم)

شرایط استخدام:

1.داشتن سابقه کاری
2.جوان و فعال

تماس:01333340552