استخدام در رشت به یک نفر نقاش برای کار در تولیدی جلو مبل در رشت نیازمندیم
حقوق ماهی ۸۰۰ هزار تومان

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نقاش مبل

شرایط استخدام:

1.پشتکار
2.انگیزه برای یادگیری
3.سابقه کاری

تماس:09119344868