استخدام در رشت به یک نیروی خانم با تجربه کار در مهدکودک برای همکاری در خانه بازی کودکان واقع در خیابان گلسار نیازمندیم.

«سن زیر ۳۵ سال،دارای ظاهری آراسته»

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.خانم جوان 
2.فعال و باحوصله

تماس:09112475323