استخدام در رشت به تعدادی کارگر ساده ( غیر سیگاری ) جهت کار در پیتزا فروشی واقع در گلسار نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.سالم
3.سابقه کار

تماس:09391317468