استخدام در رشت ب دونفر همکار برای کار در کارواش کمند دعوت بعمل می آید
یک نفر ماهر یا نیم ماهر
و
یک نفر ساده
سن ۱۷ تا ۲۷ سال
هومه توشیبا تا ۲۰ کیلومتری جاده تهران
در صورت تمایل ب همکاری با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۱۱۹۳۰۱۸۵۴

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی کارواش

شرایط استخدام:

1.ماهر و نیمه ماهر
2.کاری و فعال

تماس: ۰۹۱۱۹۳۰۱۸۵۴