استخدام در رشت یک واحد تولیدی در گیلان به یک نفر آقا با حداکثر سن ۲۵ سال و با مدرک دیپلم هنرستان نیازمند است.
ارسال رزومه به فکس 33882461

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی فنی

شرایط استخدام:

1.حداکثر سن ۲۵ سال
2.با مدرک دیپلم هنرستان
3.با دو سال تجربه د زمینه تراش و فرزکاری

تماس:01333882461