استخدام در رشت به یک نفر همکار خانم جهت کار در کافه واقع در بلوار دیلمان نیازمندیم. تماس از ۵ عصر به بعد

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.خانم
2.سابقه کاری
3.نظم در کار 
4.بیان مناسب

تماس:۰۹۱۲۱۳۴۷۸۵۵