استخدام در رشت به تعدادی نیروی جوان آقا و خانم جهت همکاری در یک کافی شاپ واقع در گلسار نیازمندیم .

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی جوان

شرایط استخدام:

1.خانم/آقا
2.جوان و فعال

تماس:09011543758