استخدام در رشت به چند خانم دیپلمه جهت کار در یک گلخانه در حوالی رشت، دارسازی نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.جوان
2.فعال
3.با سابقه کاری

تماس:09367742893