استخدام در رشت در موسسه آموزش عالی آزاد پارسه برای نوبت یک شیفت همکار خانم نیازمندیم

🚩 بندرانزلی،پاساژ کوهستانی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

همکار خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.بیان و روابط عمومی مناسب

تماس: ۰۱۳۴۴۵۴۲۶۰۲