استخدام در رشت به یک نفر همکار ماما با مدرک لیسانس و بالاتر جهت همکاری در مطب خصوصی در رشت نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

همکار ماما

شرایط استخدام:

1.مدرک معتبر
2.سابقه کاری مفید

تماس:09199080096