استخدام در رشت به تعدادی بازاریاب حضوری حرفه ای خانم / آقا جهت کار در کانون تبلیغاتی در رشت نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ویزیت حضوری

شرایط استخدام:

1.فن بیان قوی
2.روابط عمومی مناسب

تماس:09113471764