استخدام در رشت به تعداد ویزیتور خانم جهت همکاری درپخش وفروش عطر، اسپری و ادکلن همراه باسرویس رفت وبرگشت
وحقوق ۷۰۰۰۰۰ تومان به بالاو راننده خانم نیاز مندیم.

 

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ویزیتور

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت در جذب مشتری
3.بیان مناسب

تماس:09360527329