مهارت ها و تجارب

استخدام:

ویزیتور

شرایط استخدام:

1.فن بیان قوی
2.مهارت در جذب مشتری
3.سابقه کاری مفید

تماس:۰۹۱۱۸۱۴۹۹۱۷