استخدام در رشت به یک نفر خانم جهت نگهداری از سالمند در رضوانشهر نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار 

شرایط استخدام:

1.توانایی نگهداری از یک سالمند خانم پوشکی همراه با جای خواب و غذا به طور شبانه روزی

تماس:09211276182