استخدام در رشت به تعدادی پرستار متعهد به کار جهت نگهداری از سالمندان، بیماران و کودکان به صورت شبانه روزی با پایه حقوق یک میلیون الی یک و نیم میلیون تومان نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار

شرایط استخدام:

1.با تجربه
2.بدون حاشیه

تماس:09111305202