استخدام در رشت به پرستار کودک در لنگرود نیازمندیم
ساعت کاری صبح تا ظهر صرفا نگهداری از کودک یکساله
در صورت تمایل قرداد سالانه بسته خواهد شد
شرایط متقاضی: خانم دارای شرایط سنی زیر 45 سال و تجربه کافی نگهداری از کودک

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار کودک

شرایط استخدام:

1.تجربه کافی
2.شرایط سنی زیر 45 سال

تماس:09367141995