استخدام در رشت به یک پرستار (خانم جوان) جهت نگهداری از دو قلو های ۵ ساله دختر و پسر در ساعات صبح تا عصر در منطقه گلسار رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار کودک

شرایط استخدام:

1.بدون حاشیه
2.برخورد مناسب با کودک

تماس:09118334100