استخدام در رشت به پرستار کودک خانم با سابقه کار مرتبط در محدوده خیابان معلم-استانداری جهت نگهداری کودک ۱۰ ماهه نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار کودک

شرایط استخدام:

1.سابقه کار مفید
2.صبور
3.برخورد مناسب با کودک

تماس:09034187463