استخدام در رشت به یک خانم مسن جهت هم خانگی با سالمند نیازمندیم.

حقوق ماهی ۴۰۰ هزار تومان، محل رستم آباد

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار

شرایط استخدام:

1.بیان و برخورد مناسب
2.بدون حاشیه

تماس:09113307896