استخدام در رشت به خانمی ۳۰تا ۳۵ ساله جهت نگهداری از دختری ۱۵ساله با امور منزل و نگهداری ، با سابقه کار با حقوق ۱۵۰۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰۰ تومان به صورت شبانه روزی نیاز مندیم
در ضمن جهت اسکان پرستار،واحد مجاور به او تعلق خواهد گرفت
لطفا در صورت داشتن شرایط تماس حاصل فرمایید

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار

شرایط استخدام:

1.با سابقه کاری مفید
2.مسئولیت پذیر
3.داشتن گواهی نامه و ضامن معتبر

تماس:09902956638