استخدام در رشت به خانمی 30تا 35 ساله جهت نگهداری از دختری 15ساله با امور منزل و نگهداری ، با سابقه کار با حقوق 1500000 تا 1800000 تومان به صورت شبانه روزی نیاز مندیم
در ضمن جهت اسکان پرستار،واحد مجاور به او تعلق خواهد گرفت
لطفا در صورت داشتن شرایط تماس حاصل فرمایید

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار

شرایط استخدام:

1.با سابقه کاری مفید
2.مسئولیت پذیر
3.داشتن گواهی نامه و ضامن معتبر

تماس:09902956638